Propozice soutěže Miss aerobik Junior

Propozice Miss aerobik Junior 

I. Preambule 

1.       Soutěž Miss Aerobik Junior České republiky je soutěží  krásy a sportu pořádaná na území České republiky.

2.       Soutěž vyhlašuje společnost ESPRIT TEAM s.r.o., se sídlem Národní 17, 110 00 Praha 1, majitelka ochranných známek s titulem Miss aerobik Junior.

Zoom gallery

II. Vyhlášení soutěže

  1. Miss aerobik  Junior ČR byla vyhlášena na stránkách www.missaerobik.cz.

2.       Podmínkou přihlášení se zájemkyň do soutěže Miss Aerobik Junior ČR je aktivní účast na veřejnosti přístupných regionálních kolech – Miss Aerobik Tour pořádaných ve spolupráci s Českým svazem aerobiku a fitness Fisaf.cz.

3.       Soutěž probíhá ve třech na sebe navazujících kolech nazvaných:

          a)      Regionální kola  Miss Aerobik Tour

          b)      Celostátní semifinále a Finále Miss aerobik Junior

III. Podmínky pro zájemkyně o soutěž, semifinalistky a finalistky Miss aerobik Junior

1.       Zájemkyně o soutěž je osoba ženského pohlaví, která se zúčastní veřejného kola Miss Aerobik Tour ve věkové kategorii Junior ( 14 – 17 let), zejména lekce aerobiku s lektorem

2.       Semifinalistkou soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v Semifinále Miss Aerobik Junior ( dále jen Semifinalistka)

3.       Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží ve Finále Miss Aerobik Junior  (dále jen finalistka)

4.       Zájemkyně o soutěž,  Semifinalistkou a Finalistkou soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky :

 

a)     ve věku 14 - 17 let 

b)      občanství Česká republika a zemí Evropské unie, hovořící česky

c)      neúčast ve finále předchozích ročníků soutěže Miss aerobik Junior

d)       podpis prohlášení o souhlasu s propozicemi soutěže

e)      bezúhonná (nemající záznam ve výpise z rejstříku trestů)

5.       Pokud vyhlašovatel kdykoliv v průběhu soutěž Miss Aerobik Junior zjistí, že zejména Finalistka nesplňuje podmínky soutěže, je povinen ji z dalšího průběhu soutěže vyřadit. O tom, zda Finalistka splňuje podmínky soutěže rozhoduje výlučně vyhlašovatel a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

IV.  Veřejná výběrová regionální kola – Miss Aerobik Tour v kategorii Junior

1.       Miss Aerobik  Tour – přesné termíny jsou zveřejněny na stránkách www.missaerobik.cz

2.       Na Miss Aerobik Junior Tour se zájemkyně přihlásí pořadatelům či zapíšou na startovní listinu regionálního kola a zúčastní se lekce aerobiku.

3.       Z každé Miss Aerobik Junior Tour postupuje maximálně 10 zájemkyň do celostátního Semifinále. Výběr provádí nejméně 5členná porota, o složení poroty rozhodne vyhlašovatel. Na základě vyhodnocení poroty dostane postupující přihlášku do Semifinále, kterou vyplní a odevzdá v ten den zástupci vyhlašovatele či prezidentce soutěží Miss aerobik.

V. Semifinále 

1.  Semifinalistky obdrží pozvání od vyhlašovatele e-mailem do celostátního kola. V semifinále absolvují podle pokynů vyhlašovatele 3 soutěžní disciplíny, aerobik podle lektora, konverzace s moderátorem, promenáda ve společenských šatech. 

2.  Ze semifinále postupuje 10 dívek do celostátního Finále, které se uskuteční jako druhé kolo pro vybrané dívky Semifinále.  Výběr provádí odborná nejméně 11členná porota. O složení poroty rozhodne vyhlašovatel a prezidentka soutěže. Porota vyhlásí výsledky  semifinále veřejně. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.

 

 VI. Finále

 

1.       Finále bude probíhat v den Semifinále po vyhlášení výsledků postupujících finalistek formou soutěže finalistek - konverzace s moderátorem

 

2.       Ve finále jsou zvoleny:

 

a)      Vítězka – Miss aerobik  Junior 

 

b)      I. viceMiss Aerobik Junior 

 

c)       II.viceMiss Aerobik Junior 

 

3.       O pořadí finalistek ve Finále Miss Aerobik Junior rozhodne nejméně 15členná porota. O složení poroty rozhodne vyhlašovatel a prezidentka soutěže, která je předsedkyní poroty.  Předsedkyně poroty vyhlásí výsledky finále a udělí tituly nejúspěšnějším.  Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.

VII. Ceny a dary

1.       Ceny a dary budou zajištěny pro Soutěžící, Semifinalistky a Finalistky v závislosti na jejich celkovém umístění.

2.       Soutěžící, Semifinalistka a Finalistka bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci.

3.       Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné.

4.       Z cen a darů, které Postupující soutěžící, Semifinalistka, Finalistka získají ze Soutěže Miss aerobik Junior, zaplatí daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají.

VIII. Obecná ustanovení

1.       Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže Miss aerobik Junior, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřuje souhlas s uvedením svého jména, příjemní a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledků soutěže a jejího výherce.

2.       Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sportech vzniklých ze soutěže Miss Aerobik Junior učinit konečné rozhodnutí.

Miss Aerobik 2017 > O nás > Propozice soutěží Miss aerobik > Propozice soutěže Miss aerobik Junior
Loading...

Propozice soutěží Miss aerobik

Loading...

Propozice soutěží Miss aerobik